Stäng meny

Angånde Sweden Rock Festival

Publicerades 1 december 2017 klockan 22:20

Hej alla!

Vi från Mörrum Hockey vill informera om de förändrar ledning från Sweden Rock gjort inför festivalen 2018.

Man har beslutat att göra en omorganisation och har därför gjort förändringar.

Mörrum Hockey kommer inte fortsättningsvis att ansvara för Ackreditering/Biljettombyte.

Sweden Rock kommer endast att använda sig av anställd personal i ackrediteringsboden fortsättningsvis och i biljettombytet har man valt också att göra förändringar. Om en annan föreningen kommer att ansvara för den delen eller hur upplägget blir där, vet jag inte. 

Mörrum Hockey tycker självklart att det är jättetråkigt att vi inte längre kommer att ansvara för dessa områden som vi har gjort under många år med er hjälp. Vi har blivit erbjudna att istället ta hand om exempelvis parkeringar/gater där tiderna kan vara både dagpass och kvalls/nattpass. Mörrum Hockey har ännu inte tagit ställning till huruvida det blir aktuellt eller inte. Finns det ett stort intresse från er att hoppa på detta nya upplägg istället, så skicka gärna en hint till mig.

Jag vill återigen rikta ett stort tack till ER ALLA som varit med under alla år. Utan er hade festivalen inte varit möjlig att genomföra.

Önskar er en fantastisk GOD JUL & ett GOTT NYTT ÅR.

Med vänlig hälsning,

Theres Henriksson
+46703009441

Samarbetspartners

Webbdesign och produktion av Webitfuture.