Stäng meny

Styrdokument

Redan 1925 bildades Mörrum Gymnastik och Idrottssällskap – det var då en allmän förening med olika idrotter. Hockeyverksamheten startades 1966: alla idrotter bedrevs inom en och samma förening fram till 1987, då ombildning till separata föreningar och sektioner skedde. Hockey antog då namnet Mörrum GoIS IK – vilket fortfarande är ”firmanamnet” på föreningen. På senare år har detta i folkmun blivit Mörrum Hockey.

Ett signum för Mörrum Hockey har i alla år varit en bred och framgångsrik ungdomsverksamhet. Mörrum Hockey Ungdom har idag ca 240 spelare från Tre Kronor Hockeyskola upp till J20. I verksamheten finns ca 70 ungdomsledare. Verksamheten bedrivs året runt i och med sommarträning och sommarhockeyskola. Issäsongen startar i augusti och håller på t o m mars månad. Under issäsongen arrangerar föreningen ca 7-9 ungdomscuper (säsongen 2014/2015 7 st. cuper, U8-U14) med deltagande lag från södra Sverige och Danmark. Vid dessa cuper beräknas totalt ca 70 lag delta, innefattande ca 1500 spelare. För de allra yngsta hockeyintresserade finns Tre Kronor Hockeyskola, där vi varje år har 35-50 nybörjare. Under issäsongen har föreningen 12 lag i seriespel, J20-U10. För U9 ordnas spel på tvären med andra lag från distriktet.

Under vecka 32 genomförs Mörrum Hockey Sommarhockeyskola, vilken riktar sig både till egna spelare samt spelare från andra föreningar. Varje år deltar ca 150 barn under ledning av 50 ledare och funktionärer. Som ett led i vidareutvecklingen av ungdomsishockeyn har detta styrdokument – ”Den blå tråden” – tagits fram. Vårt styrdokument utgör ett rättesnöre för de unga spelarna avseende vad som krävs av dem – men också vad de i gengäld kan kräva av organisationens tränare och ledare.

De inledande årens lekövningar är de första stegen i en utvecklingstrappa utgående från ishockeyns tjusning och möjligheter. Hur långt den enskilde individen når, får framtiden utvisa – men det skall vara skojigt och sunt under resans gång. Inför varje säsong är det viktigt att ALLA får information om Mörrum Hockeys syn på verksamheten och de målsättningar och riktlinjer som vi arbetar efter.

Vår ambition och förhoppning är att alla ska få känna idrottens tjusning och uppleva passionen med ishockey; finna och utveckla gemenskap med andra som också brinner för detta, samt uppleva glädjen och styrkan att arbeta i en grupp – ett lag.

Ny version gäller fr o m 2017-10-10, och innehåller bl a följande förändringar:

Förtydligad struktur
Dokumentet har för ökad tillgänglighet delats in i en allmän del med verksamhets- och medlemsinformation, en spelardel, en tränar- och ledardel samt en avslutande del om föreningens egen cupverksamhet.

Utvecklad åldersrelaterad verksamhetspresentation
Blå Trådens spelardel innehåller utvecklade kommentarer avseende träningsmetodik och fokusområden för respektive åldersgrupp.

Mörrums ledare tar ansvar!
Under den gångna hösten har vi i Mörrum Hockey tvingats konstatera att vår syn på ledarskapets omfattning och innehåll inte delas av alla föreningar. Det har därför bedömts som angeläget att tydliggöra denna grundsyn också i Den Blå Tråden:

”Ledaransvaret saknar koppling till domarens start- och slutsignal: tränare och ledare i Mörrum Hockey har ett ansvar för spelarna från den tidpunkt de kommer till hallen fram till den tidpunkt de lämnar den. ”

Hela dokumentet finner du under ungdom/dokument ->

Samarbetspartners

Webbdesign och produktion av Webitfuture.